marți, 11 martie 2008

Sjujitorii Domnului - Cuvinte de folos

Două lucruri mari stau înaintea fiecărui slujitor al Bisericii: primul este mântuirea propriului lor suflet; al doilea lucru, neseparat de primul este mântuirea sufletelor ce li s-au încredinţat lor (Iacov – Arhiepiscopul Nijegorodului)

Preotul nu trebuie să intre singur ci să conducă şi pe alţii în Împărăţia cerurilor. Cel ce vrea să poarte neputinţele multora, trebuie să fie el însuşi tare (Sf. Ioan Gură de Aur)

Cine vrea să vindece rănile altora trebuie să fie el însuşi liber de orice boală, ca să nu i se spună cuvântul din Evanghelie „Doctore, vindecă-te pe tine însuţi” (Sf. Ioan Cassian).

Cinsteşte-i pe toţi preoţii, aleargă la cei buni (Sf. Nil Sinaitul)

Niciun comentariu:

Centrul de Istoria Bisericii (Centru de Cercetare)


Incepand cu data de 13.04.2007, cu onoare, fac parte din colectivul "CENTRULUI DE ISTORIA BISERICII" (Centru de Cercetare) din cadrul Universitatii din Bucuresti - Facultatea de Istorie.

Radio Dobrogea

Radio Dobrogea
www.radiodobrogea.ro

Data Sfintelor Pasti pe perioada anilor 2008-2025

2008 – 27 aprilie               2017 – 16 aprilie
2009 – 19 aprilie               2018 – 8 aprilie
2010 – 4 aprilie                 2019 – 28 aprilie
2011 – 24 aprilie               2020 – 19 aprilie
2012 – 15 aprilie               2021 – 2 mai
2013 – 5 mai                     2022 – 24 aprilie
2014 – 20 aprilie               2023 – 16 aprilie
2015 – 12 aprilie               2024 – 5 mai
2016 – 1 mai                     2025 – 20 aprilie