duminică, 11 mai 2008

A III-a Adunare Ecumenică Europeană, Sibiu, 4-9 septembrie 2007

LUMINA LUI HRISTOS LUMINEAZĂ TUTUROR.
SPERANŢĂ PENTRU REÎNNOIRE ŞI UNITATE ÎN EUROPA
(A III-a Adunare Ecumenică Europeană, Sibiu, 4-9 septembrie 2007)

În perioada 4-9 septembrie 2007, s-a desfăşurat la Sibiu – „Capitala culturală europeană 2007”, cea de a III-a Adunare Ecumenică Europeană (3AEE), organizată în comun de către Conferinţa Bisericilor Europene (KEK) şi Consiliul Conferinţelor Episcopale Catolice din Europa (CCEE).

Lumina lui Hristos luminează tuturor. Speranţă pentru reînnoire şi unitate în Europa” a fost tema aleasă pentru această Adunare de către Comitetul comun KEK/CCEE. Accentul s-a pus pe Persoana Mântuitorului Iisus Hristos (Ioan 8,12), făcându-se referinţă la simbolul luminii, care are o importanţă deosebită atât în tradiţia creştină răsăriteană, cât şi în cele apusene. Subtitlul a avut ca scop sublinierea rolului important pe care creştinismul poate să-l joace în Europa de astăzi.
Aşa cum reiese din scrisoare de invitaţie adresată de cei doi copreşedinţi, „Adunarea trebuia sa fie o sărbătoare şi o mărturie comună […] prin care sa se adânceasca cunoaşterea şi se se consolideze respectul nostru faţă de diferitele tradiţii religioase; se se întăreasca şi sa se extinda legăturile noastre ecumenice”. În acelaşi timp, 3 AEE „a abordat marile provocări inerente culturii europene marcate de secularizare şi de căutarea spiritualităţii, de pluralismul religios, de procesul de unificare europeană şi de responsabilităţile pe care continentul nostru trebuie să şi le asume în faţa lumii.”
Adunarea s-a încheiat cu un mesaj care a promovat înfăptuirea unităţii spirituale între biserici. Reuniunea de la Sibiu a fost punctul final al unui proces care a fost gândit ca un pelerinaj simbolic, început în ianuarie 2006 la Roma, care a trecut prin Wittenberg, oraşul lui Martin Luther, şi care s-a încheiat în România.

Timp de cinci zile, la reuniune au participat 2.500 de prelaţi şi peste 10.000 de pelerini, prezenţi la dezbateri despre spiritualitate, realitate europeană, diversitate, pace şi justiţie, subiecte reunite asa cum am mentionat si anterior sub titlul "Lumina lui Hristos luminează tuturor. Speranţă pentru înnoire şi unitate în Europa".
Adunarea Ecumenică de la Sibiu a prezentat diversitatea şi bogăţia tradiţiilor creştine europene, temele abordate şi în Carta Ecumenică, document adoptat în 2001, la Strasbourg.

În program au fost incluse conferinţe, forumuri, sesiuni plenare, rugăciuni comune, studii biblice, meditaţii.

Această atât de importantă întrunire ecumenică, la care au participat aproximativ 3.000 de reprezentanţi ai tuturor Bisericilor din Europa, a fost găzduită pentru prima dată într-o ţară cu o populaţie majoritar ortodoxă, după ce primele două întruniri au avut loc la Basel, Elveţia (1989) şi Graz, Austria (1997), ceea ce a constituit, cu siguranţă, un moment de referinţă în viaţa poporului român şi o dovadă grăitoare a deschiderii ecumenice a Bisericii Ortodoxe Române şi a celorlalte Biserici din România.

DRD. SORIN – OVIDIU ANGHEL

Niciun comentariu:

Centrul de Istoria Bisericii (Centru de Cercetare)


Incepand cu data de 13.04.2007, cu onoare, fac parte din colectivul "CENTRULUI DE ISTORIA BISERICII" (Centru de Cercetare) din cadrul Universitatii din Bucuresti - Facultatea de Istorie.

Radio Dobrogea

Radio Dobrogea
www.radiodobrogea.ro

Data Sfintelor Pasti pe perioada anilor 2008-2025

2008 – 27 aprilie               2017 – 16 aprilie
2009 – 19 aprilie               2018 – 8 aprilie
2010 – 4 aprilie                 2019 – 28 aprilie
2011 – 24 aprilie               2020 – 19 aprilie
2012 – 15 aprilie               2021 – 2 mai
2013 – 5 mai                     2022 – 24 aprilie
2014 – 20 aprilie               2023 – 16 aprilie
2015 – 12 aprilie               2024 – 5 mai
2016 – 1 mai                     2025 – 20 aprilie